VT-312 & VT-218

Liên hệ

Chia sẻ nhé mọi người

VT-312 được thiết kế để cung cấp tăng cường chất lượng âm nhạc và tốc độ cao trong một loạt các ứng dụng bao gồm cả hiệu suất hoạt động ngoài trời trung bình / lớn, địa điểm thể thao.

VT-312A là một loa mảng dòng tần số hoạt động đầy đủ, và có tính năng kết hợp perfcet buit-in lớp Damplififier (1200w- ở 4 Ohm để cung cấp một phản ứng rõ ràng và mạnh mẽ.

Và VT-218 là hệ thống hộp thoại đảo ngược pha đảo ngược dòng 18 “, 

shares