E-Series

Liên hệ

Chia sẻ nhé mọi người

E serie là hệ thống loa thụ động / giám sát hai chiều có tần số đầy đủ với một qppaarance trang trí công phu, công việc tinh tế và cấu hình tiêu chuẩn cao. Cài đặt ổn định và dễ dàng. Sừng thông thường của 50-100 độ ngang có thể được bật mặc dù khía cạnh malti. Mạnh mẽ và biến dạng thấp tích hợp sẵn

shares