BW-2122 & BW-2218

Liên hệ

Chia sẻ nhé mọi người

BW-2122 là loa mảng đường cho tăng cường âm thanh khoảng cách dài Sử dụng khung bay BW-2123 nó có thể bay trong cột dọc với tối đa 16 tủ BW-2122 là vỏ thiết kế 2 chiều được trang bị hai trình điều khiển 12 * LF và hai trình điều khiển HF1.75 *. Các phân đoạn sóng hình trụ của mỗi cabint có thể kết hợp không có khoảng trống và tổng hợp một cách mạch lạc.

shares