VT310 + VT215

Liên hệ

Chia sẻ nhé mọi người

Các tính năng và lợi ích

Mảng tuyến tính hoặc nguồn điểm ảo

Công suất cao, biến dạng thấp 

Khối lượng nhỏ, bản dịch conwenient 

Trình điều khiển loa nam châm Neodymium 

Thiết kế lắp đặt đa năng 

Nâng bằng cách hoàn hảo 

Cài đặt thuận tiện hơn 

Thanh khoản rất tốt 

Hiệu suất mảng ổn định và có thể dự đoán đảm bảo thiết kế hệ thống exactare

shares